Na hrad Hus

Na hrad Hus

Pěší výlet na zříceninu hradu Hus začneme v Záblatí, ze kterého se vydáme po žlutém turistickém značení do Hlásné Lhoty. Vlevo míjíme křížovou cestu k Dobré Vodě. Přes Hlásnou Lhotu se dostaneme do Křišťanovic.

Obcí procházela kdysi Zlatá stezka, jež je zmiňována už v roce 1359. Dnes je to vesnice ryze rekreační, rozložená nad břehy 17hektarového rybníka s tábořištěm. V letní sezoně zde najdeme restaurační občerstvení – tedy pokud vám bude nedostačující odpočinek na travnaté pláži s molem. V rybníku, obklopeném lesy, je možné chytat ryby (je nutné si vyřídit nezbytné povolení na OÚ v Záblatí).

Na hrad Hus

Pěší výlet na zříceninu hradu Hus začneme v Záblatí, ze kterého se vydáme po žlutém turistickém značení do Hlásné Lhoty. Vlevo míjíme křížovou cestu k Dobré Vodě. Přes Hlásnou Lhotu se dostaneme do Křišťanovic.

Obcí procházela kdysi Zlatá stezka, jež je zmiňována už v roce 1359. Dnes je to vesnice ryze rekreační, rozložená nad břehy 17hektarového rybníka s tábořištěm. V letní sezoně zde najdeme restaurační občerstvení – tedy pokud vám bude nedostačující odpočinek na travnaté pláži s molem. V rybníku, obklopeném lesy, je možné chytat ryby (je nutné si vyřídit nezbytné povolení na OÚ v Záblatí). Po modré turistické značce půjdeme nejdříve lesní cestou, později již jen úzkou pěšinou, překonáme úžlabí bývalého hradního příkopu a staneme v areálu středověkého hradu Hus.

Hrad byl založen na ochranu Zlaté stezky někdy po roce 1341 Pešky z Janovic, tehdejšími pány z Vimperka. Již v roce 1359 přináležela k novému hradu městečka Záblatí, Husinec a na dvacet dalších vesnic. Během husitských válek patřil hrad Mikuláši z Husi, který ovšem nešťastně zahynul v Praze. Po krátkém působení Jana Smilka z Křemže zůstal hrad bez majitele, čehož využil Habart Lopata z Hrádku, který odtud se svou družinou přepadával kupce na Zlaté stezce. Tyto loupeže škodily i prachatickým měšťanům, proto hrad obléhali, ale vzhledem k jeho nedostupné poloze bez úspěchu. Až když docházely Habartovi zásoby, stačil ještě domluvit svobodný odchod svůj i svých kumpánů z hradu. Poté byl hrad vypálen a stržen, takže se dodnes dochovaly jen zbytky zdiva. Ruiny hradu stojí na krásném skalnatém ostrohu nad Blanicí, která skoro celý hrad obtáčí svým divokým tokem. Pamětní deska nám připomíná, že je místo nebezpečné doposud – mladý muž našel smrt v údolí Blanice právě po pádu z tohoto ostrohu. Musíme si zde dát pozor i na bludný kořen, protože podle pověsti ten, kdo ho překročí, bude tři dny bloudit lesem. Zjevuje se zde i bílá paní, která hlídá Habartovy poklady, které už nestačil vzít s sebou, když hrad kvapem opouštěl.

Klesáme do údolí Blanice, překročíme ji po (po pravidelných jarních povodních) vždy opravené lávce a znovu vystoupáme kolem pseudokrasových jeskyněk do bývalé vsi Cudrovice. Celá ves i s kostelem Korunování Panny Marie byla zničena v 50. letech 20. století. Dochoval se pouze starý hřbitov a torzo kapličky. Na místě bývalého kostela byl nedávno vztyčen a vysvěcen kříž. My se vydáme po asfaltové silničce vlevo znovu do údolí Blanice a okolo bývalého Blanického mlýna (Blanice nad ním až do Arnoštova je národní přírodní rezervací) přijdeme do Blažejovic. I zde byla ves po odsunu německého obyvatelstva doosídlena, ale počet obyvatel už nikdy nedosáhl původního stavu. Zaujme nás ale zachovalý šumavský dům s valbovým štítem. Na druhém konci vsi, u mostu přes Blanici, jsou v lese patrné zbytky Zlaté stezky. Pokračujeme po žluté turistické stezce až k Albrechtovicím, kde po modré odbočíme zpět ke Křišťanovickému rybníku. Sejdeme do Hlásné Lhoty, kde odbočíme vpravo do Dobré Vody. Zde byla někdy v polovině 17. století postavena kaplička u pramenů s údajně léčivou vodou.

Později, v 18. století, byly postaveny lázeňské budovy knížecím stavitelem Fortinim. Lázně se od začátku své existence potýkaly s problémy, až byly po roce 1945 zrušeny úplně. V padesátých letech zde byla škola pro romské děti a od roku 1974 až dodnes je zde škola v přírodě pro teplické děti. I kaplička byla znovu opravena a bohoslužby se zde konají vždy v neděli před 16. červencem. Po silničce sejdeme zpět do Záblatí

Základní údaje:

Výchozí bod: Záblatí
Trasa: Záblatí – Hlásná Lhota – Křišťanovice – hrad Hus – Blažejovice – Albrechtovice – Hlásná Lhota – Dobrá Voda – Záblatí
Délka: cca 18 km
Náročnost trasy: střední
Přístup: pěší
Občerstvení: Záblatí, Kříšťanovice

Na hrad Hus, Pro děti Prachatice