Než vyrazíme …

Pojďme si stručně představit Prachatice.

Prachatice leží v západní části jižních Čech, v nadmořské výšce 565 metrů v kotlině, kterou protéká Živný potok. Nedaleký majestátní vrch Libín (1 096 m n. m.) určuje už z dálky návštěvníkům směr pro cesty výletů a návratů.

Současnou podobu Prachatic ovlivnila jejich pohnutá historie a zejména pak období největšího rozkvětu v 16. století. Tehdy přinášel výnosný obchod se solí, odrážející se v honosné výstavbě města. Následný zákaz dovozu bavorské soli v 17. století proto znamenal pro celý kraj značný úpadek. Ten se projevil stavebním útlumem trvajícím až do poloviny 20. století. Díky němu si však historické jádro Prachatic uchovalo dodnes uvnitř prstence dvojitých městských hradeb svou renesanční podobu. V roce 1981 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací a díky soustavné péči o památky byly Prachatice oceněny titulem Historické město roku 2002.

Celé Prachaticko je místem plným přírodních, historických i uměleckých krás, inspirujících nejednoho umělce.

Je to kraj Husův, prošel jím Žižka, narodily se v něm nebo zde pobývaly významné osobnosti. Je to kraj prastaré tradice – kraj Zlaté stezky. Její název je odvozen od výnosného obchodu, který na této obchodní komunikaci po staletí probíhal. Existuje pro ni i další přívlastek – solná. Sůl se po této trase dopravovala již od starověku ze Solné komory přes Pasov do Prachatic. „Bílé zlato“ se tak v Prachaticích až do počátku 17. století měnilo ve zlato skutečné.

Zásadní význam dávné obchodní cesty je připomínán při každoročních Slavnostech Zlaté solné stezky. Ty se konají vždy na konci června a jsou provázeny bohatým kulturním programem. Jejich součástí jsou trhy, ukázky dobových řemesel i historická kostýmovaná vystoupení.

Původ názvu Prachatic bývá odvozován od osobního jména Prachata, jež bylo užíváno ve významu „ves lidí Prachatových“.
Zajímavé je i okolí Prachatic. Poloha na úpatí Šumavské hornatiny z nich činí ideální výchozí místo pro nejrůznější turistická putování a výlety do nitra Šumavy, k Lipenskému jezeru i do dalších zajímavých míst regionu.
více informací najdete v průvodci

Fotogalerie

Šumava na Prachaticku, foto: Libor Sváček
Radnice na náměstí města Prachatice, foto: Libor Sváček
Šumava na Prachaticku, v popředí rozhledna Libín, letecký pohled, foto: Libor Sváček
Historické centrum města Prachatice, letecký pohled, foto: Libor Sváček
Vodní nádrž Husinec nedaleko města Prachatice, foto: Libor Sváček

Prachatice