Za památkami Vlachova Březí

Za památkami Vlachova Březí

Osada Březí byla patrně založena počátkem 13. stol., jejím základem byla tvrz. Vladykové, kteří tvrz drželi, nesli pak přídomek „ze Březí“. Nejznámějším nositelem tohoto přídomku byl příslušník rodu Malovců, Oldřich Vlach ze Březí, podle kterého nese malebné město název dodnes. Již r. 1538 bylo Březí povýšeno na městečko a do znaku obdrželo šedého kozla v modrém štítu. V pol. 18. stol. byl zámek barokně přestavěn. Jeho majiteli se r. 1858 stali Herbersteinové, kteří zámek vlastnili až do r. 1945. Mezitím, v r. 1868, povýšil císař František Josef I. Vlachovo Březí na město.

Zámek dnes patří obci a je veřejnosti nepřístupný. Má půdorys tvaru L.

Za památkami Vlachova Březí

Osada Březí byla patrně založena počátkem 13. stol., jejím základem byla tvrz. Vladykové, kteří tvrz drželi, nesli pak přídomek „ze Březí“. Nejznámějším nositelem tohoto přídomku byl příslušník rodu Malovců, Oldřich Vlach ze Březí, podle kterého nese malebné město název dodnes. Již r. 1538 bylo Březí povýšeno na městečko a do znaku obdrželo šedého kozla v modrém štítu. V pol. 18. stol. byl zámek barokně přestavěn. Jeho majiteli se r. 1858 stali Herbersteinové, kteří zámek vlastnili až do r. 1945. Mezitím, v r. 1868, povýšil císař František Josef I. Vlachovo Březí na město.

Zámek dnes patří obci a je veřejnosti nepřístupný. Má půdorys tvaru L. Přízemí zámku je starší s valenými klenbami, novější první patro je barokní a zdobí jej štukové stropy. Na zámek kdysi jezdil Jan Neruda za dcerou správce zdejšího statku, Aničkou Tichou. Dodnes nám to připomíná pamětní deska umístěná na fasádě zámku. Dominantou náměstí je kostel Zvěstování Panny Marie z pol. 17. stol. Tento kostel nechal postavit tehdejší majitel panství Karel Leopold, hrabě z Millesima. Před kostelem nás zaujme socha Immaculaty, čili Neposkvrněné Panny Marie, z r. 1774. Zajímavým zvykem bylo shazování živého kozla z věže kostela, vždy na svátek sv. Jakuba. Ozdobeného kozla, za jásotu místního lidu, shodili řezníci z věže. Pod věží potom nebohé zvíře rychle dořízli. Krev se pak prodávala, co by lék na různé nemoci. Tento zvyk se držel až do r. 1859.

Naproti kostelu stojí budova zájezdního hostince ze 17. stol. čp. 189. Jen několik kroků vedle je pamětní deska věnovaná lidovému staviteli Jakubovi Bursovi, s jehož prací se můžeme seznámit, vyjdeme-li z náměstí směrem na Volyň, kde v zatáčce stojí bývalá kovárna č. p. 21. Byla vystavěna, právě tímto zednickým mistrem, v tzv. selském baroku. Vrátíme se zpět na náměstí Svobody. Odtud vyjdeme směrem ke hřbitovu. Před ním vpravo je památník padlým z 1. světové války zhotovený kameníkem Křivánkem v r. 1926. Nad hřbitovem a silnicí se na návrší nachází kaple sv. Ducha, ukrytá ve stínu košatých líp a vede k ní křížová cesta. Původní kapli nechal vystavět kníže Dietrichstein v r. 1702. První výzdobu provedl místní malíř Boška. Ke kapli se váže příběh o tom, že zde nejdříve měli obraz a teprve později kapli. Obraz Panny Marie daroval papež Kliment IX. do kaple sv. Ducha do Hradce Králové. Jakýsi Foltýn ho již nemohl unést, zůstal tedy nakonec ve Březí, kde k němu postavili dřevěnou, později zděnou kapličku. Od kaple sv. Ducha se pustíme podél křížové cesty, mineme bývalý, Schmiedův pivovar a přijdeme k židovskému hřbitovu ze 17. stol. Je zde asi 170 náhrobků, protože židovská obec zde byla poměrně velká a ve Březí měla i svoji synagogu. Na hřbitově nás jistě zaujme javor mléč zvaný Davidův, prý nejkrásnější u nás. Kmen se rozděluje někde ve výšce dvou metrů na sedm hlavních větví, takže připomíná židovský svícen. Stáří stromu je odhadováno na 260 let.

Odtud vyjdeme zpět na náměstí kolem dalšího bývalého pivovaru, tentokrát Hraběcího Herbersteinského, který byl v provozu do r. 1924. Budova pivovaru nás zaujme svou velikostí, barokními štíty a fasádou s červenými pravoúhlými obrazci. Na komíně pivovaru hnízdí čápi. V letních měsících se můžeme osvěžit v nedalekém přírodním koupališti při cestě na Libotyni.

Základní údaje:

Výchozí bod: Vlachovo Březí
Trasa: okolí Vlachovo Březí
Délka: cca 2,5 km
Náročnost trasy: střední
Přístup: pěšky
Občerstvení: Vlachovo Březí

Za památkami Vlachova Březí, Kam na výlet Prachatice