oblačno
PÁ 18.12.
2/6°
oblačno
SO 19.12.
2/4°
oblačno
NE 20.12.
-1/5°

Památky a pamětihodnosti města Prachatice

Kostelní náměstí

Město Prachatice - Dolní (Písecká) brána stráží vstup do města od 1. poloviny 16. století., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Do centra města vstoupíme mohutnou Dolní branou. Pochází z 16. století a nazývá se též Písecká. Byla součástí někdejšího středověkého opevnění města. Nápadné je její atikové cimbuří s vížkami v rozích. Nad vstupem zdobí bránu malba rožmberského jezdce, doplněná latinskými nápisy oslavujícími rozkvět města za vlády Rožmberků. Za povšimnutí stojí dochované kladky, přes něž kdysi vedly řetězy padacího mostu. Po průchodu klenutým průjezdem zjistíte, že brána je ve skutečnosti dvojitá. Zvednete-li hlavu ke stropu druhé, vnitřní a historicky starší brány, spatříte pozůstatky nástěnných maleb z 15. století. Vlevo si ještě povšimneme dřevěného obrazu Kalvárie.

Do města se dříve vstupovalo i druhou branou, nazývanou Pasovská. Ta však byla roku 1859 stržena. Části její kamenné výzdoby lze dnes spatřit v atriu Staré radnice na náměstí.

Město Prachatice - Heydlův dům (čp. 29), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Vlevo za bránou upoutá okamžitě naši pozornost bohatě zdobený dům čp. 29. Současnou podobu mu vtiskla renesanční přestavba z roku 1557. Podle původního majitele, jehož jméno je vyryto i ve fasádě, se nazývá Heydlův. Vyznačuje se mimořádně pestrou sgrafitovou výzdobou, jejíž součástí jsou mimo obvyklých psaníček i figurální a ornamentální motivy. Nápadné je rovněž cimbuří zakončující atiku. Starobylý vzhled domu dokresluje horní část jeho průčelí, lehce „zvlněná“ a převislá do ulice.

Kostel sv. Jakuba Většího

Město Prachatice - Gotický kostel sv. Jakuba Většího., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Od Heydlova domu však už kroky každého návštěvníka směřují zcela přirozeně k mohutné stavbě pozdně gotického děkanského kostela sv. Jakuba Většího, patrona obchodníků a kupců. Kostel s 53 m vysokou věží je zdaleka viditelnou dominantou Prachatic už přes půl tisíciletí – dokončen byl po téměř dvě stě let trvající výstavbě roku 1500. Se stavbou bylo započato již krátce po založení Prachatic, zřejmě na počátku 14. století. Z té doby pochází presbytář, jenž je nejstarší částí chrámu. V letech 2007–2009 byly v presbytáři odkryty a postupně zrestaurovány vzácné nástěnné malby. Nejstarší z nich pocházejí ze 40. let 15. století. Součástí kostela je kaple zasvěcená od roku 1993 sv. Janu N. Neumannovi. Stavba měla mít původně dvě věže, ale dokončena byla nakonec pouze jedna – možná úmyslně, aby druhá věž nebránila ve výhledu z ní. Věž během staletí několikrát měnila podobu, dnešní vzhled je výsledkem úprav po požáru v roce 1832. Během budování kostela došlo i k dalším změnám ve stavebních plánech, na čemž se mimo jiné podepsalo několik požárů, které rozestavěný kostel několikrát poškodily.

Uvnitř chrámu poutá pozornost síťová klenba z počátku 16. století, působící v této mohutné stavbě překvapivě křehkým a lehkým dojmem. Konstrukce krovu střechy je původní, z 15. století. Zajímavostí je, že byla sestavena bez použití jediného hřebíku. Hlavní oltář kostela zhotovil roku 1653 řezbář Jan Webr z Kašperských Hor, cenné jsou varhany z 15. století.

Věž kostela je od roku 2006 přístupná návštěvníkům a výstup na ni lze při pěkném počasí vřele doporučit. Po zdolání 157 schodů se ocitnete na ochozu ve výšce 40 m, odkud je nádherný výhled na celé historické jádro Prachatic i na okolní krajinu.

Za kostelem v Děkanské uličce na domě čp. 33 uvidíte zřejmě nejkrásnější sgrafito ve městě. Pochází z roku 1563 a je na něm zachycen výjev Poslední večeře páně.