oblačno
PÁ 18.12.
2/6°
oblačno
SO 19.12.
2/4°
oblačno
NE 20.12.
-1/5°

Památky a pamětihodnosti města Prachatice

Hradby a blízké okolí

Po odpočinku na některé z laviček v parku můžete Dolní branou opustit historické centrum. Těsně za branou si vpravo prohlédněte ještě barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. Pochází zřejmě z první poloviny 18. století. Za pozornost stojí (mimo výzdoby kaple) i původní barokní kovaná mříž.

Přejdeme li křižovatku pod Dolní bránou, dostaneme se k tzv. Skalce. Jde o výrazný skalní útvar z křemene, odkud prý Jan Žižka řídil v roce 1420 obléhání Prachatic. Proto je tato přírodní památka někdy nazývána Žižkovou skalkou. Zajímavý původ má nedaleký kamenný jehlan s koulí a křížkem na vrcholu. Jde o památníček připomínající náhlou smrt jednoho prachatického občana v roce 1803.

V blízkosti bývalé Horní (jinak též Pasovské) brány uvidíme postupně dvě barokní kaple. První byla založena v roce 1730 a zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému, jehož plastika je součástí výzdoby této církevní památky. O kousek dále stojící další kaple pochází z druhé poloviny 18. století. Zasvěcena byla sv. Janu Nepomuckému.

Na místě, kde se kdysi nacházel tzv. pevnostní rybník, sloužící jako zdroj vody pro hradební příkop, byl roku 1881 otevřen městský park. Pojmenován byl Štěpánčin na počest belgické princezny Stefanie, nevěsty korunního prince Rudolfa. V parku roste řada vzácných jehličnatých a listnatých dřevin, např. dub červený (Qercus rubra L.), jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) aj.

Nedaleko parku dojdeme ulicí Zlatá stezka k budově gymnázia. Byla vystavěna v letech 1896–1897 v době hospodářského znovuoživení koncem 19. a začátkem 20. století. Před ní si povšimneme plastiky sochaře Otto Herberta Hajeka, nazvané „Znamení“. Umělec ji daroval městu v roce 1998.

Na konci ulice Zlatá stezka stojí poutní kaple zasvěcená Panně Marii Loretánské. Postavena byla v letech 1862–1864 na místě starší kapličky. O ní je známo jen to, že ji postavil jakýsi Hübler, a proto se i současná kaple nazývá někdy Hüblerova. Stavba je hezkou ukázkou spojení lidového slohu s barokní církevní architekturou.

S nejstarší historií města je spojen hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla nad Starými Prachaticemi. Na hřbitově, založeném v první polovině 16. století, jsou pochováni rodiče sv. Jana Neumanna. Jednolodní kostel má románský původ – části zdiva pochází pravděpodobně již z 12. století. Kostel je tak nejstarší stavbou ve městě. V druhé polovině 13. století byl přestavěn do podoby raně gotické, v 18. století pak částečně barokně upraven. Věž pochází ze století šestnáctého. Původně měla hruškovitou báň, současná střecha ve tvaru jehlanu pochází z roku 1891. V kobce pod věží stojí za povšimnutí červenou hlinkou vyvedené nápisy na zdi – pocházejí ze 16. a 17. století a jsou „dílem“ žáků prachatické školy.